7258 - 12/01/2017, 2:32

Cách Chế một đầu sủi CO2 rất mịn cho những bạn không có điều kiện mua cục sứ sủi.

Cách Chế một đầu sủi CO2 rất mịn cho những bạn không có điều kiện mua cục sứ sủi.

Cách Chế một đầu sủi CO2 rất mịn cho những bạn không có điều kiện mua cục sứ sủi.
Lưu ý: Nhánh gỗ mà bạn sử dụng là nhánh gỗ tươi, khi đó mao mạch trong cây không bị tắt (Nhánh gỗ khô thì các mao mạch bị tắt nên không ra CO2)
Thời gian sử dụng của cái này khoản 1-3 tháng. cứ 2-3 tuần bạn vệ sinh bằng cách cạo lớp rêu bám trên mặt gỗ để nó trở nên mịn hơn.
Chúc cấc bạn thành công!

Người đăng: Thuysinhvn.org vào 15 Tháng 11 2016

 

Tag: Thủy sinh Việt Nam, Trang trí sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện

ThuysinhvnAdmin

Bài viết liên quan