4799 - 15/02/2017, 4:32

Cách tạo ra một chiếc bình CO2

Cách tạo ra một chiếc bình CO2 from Tuyen Nguyen on Vimeo.

Các bạn đã bao giờ tìm hiểu xem cách mà một chiếc bình CO2 của các bạn được tạo ra nhưng thế nào chưa?

Người đăng: Thuysinhvn.org vào 13 tháng 2 2017

Tag: Thủy sinh Việt Nam, Trang trí sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện

ThuysinhvnAdmin

Bài viết liên quan