Cây Trầu Bà Xanh

1755
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Cây trầu bà xanh có khả năng hút các loại chất độc, khí độc thải ra từ khói thuốc, xăng xe... Cây trầu bà thái là loài thực vật dây leo. Thân tròn, mập, mang nhiều rễ khí sinh, bò dài hoặc buông thõng xuống trên các trậu treo. Lá đơn, mọc cách, thuôn dài ở đỉnh, tim ở gốc, màu xanh bóng với các vạch màu trắng, vàng nằm rải rác trên phiến lá.

CHI TIẾT SẢN PHẨM