Chế phẩm Trichoderma Bacillus

2122
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Cách sử dụng:
  • Sử dụng 2kg Nấm trichoderma TRIBAC trộn đều với 1 tấn nguyên liệu cần ủ, có thể bổ sung thêm Lân, Urê để tăng thêm độ hoai.
  • Phun đều nước vào đống ủ cho ướt đều, độ ẩm đạt 50–55% (dùng tay vắt chặt hỗn hợp trộn, thấy nước rịn ra là được).
  • Đảo trộn và đậy bạt, sau 3–5 ngày, nhiệt độ sẽ lên khoảng 60oC. Phun thêm nước để duy trì độ ẩm, nếu thấy khô.
  • Sau 30-45 ngày thì phân hoai mục hoàn toàn, có thể đem sử dụng.
  • Sản phẩm phân sau khi ủ là phân hữu cơ có thể phối trộn với phân NPK, urê, super lân, kali để bón cho cây.

CHI TIẾT SẢN PHẨM