951 - 21/07/2021, 5:02

Tính lượng Nitrogen (N) cần thiết cho bể thủy sinh

Để có kết quả chính xác. Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!
Chiều dài (cm):
Chiều rộng (cm):
Chiều cao (cm):
Nồng độ hiện tại (Giá trị mặc định = 0 mg/L):
Nồng độ mong muốn (mg/L):
Kết quả
- Thể tích bể của bạn:
-- (Lít) - -- (Gallon)
- Liều lượng Flourish - Seachem cần thêm vào
-- (mL) hoặc -- (Nắp đầy)

Nồng độ Nitrogen cần thêm vào bể là 0.1 mg/L. (Duy trì 2 tuần thêm 1 lần. Lưu ý đây là thông số tối thiểu và các thông số pH và KH.. đang ở mức tiêu chuẩn. Khi bạn thêm nên thêm dư 1 tí để tránh thất thoát. )

ThuysinhvnAdmin