776 - 21/07/2021, 10:08

Tính lượng Phosphorus (P) cần thiết cho bể thủy sinh

Để có kết quả chính xác. Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!
Chiều dài (cm):
Chiều rộng (cm):
Chiều cao (cm):
Kết quả
- Thể tích bể của bạn:
-- (Lít) - -- (Gallon)
- Liều lượng Flourish - Seachem cần thêm vào:
-- (mL) hoặc -- (Nắp đầy)
- Liều lượng Flourish Iron- Seachem cần thêm vào:
-- (mL) hoặc -- (Nắp đầy)

ThuysinhvnAdmin