4105 - 21/07/2021, 2:06

Tính số lượng cá thả trong bể thủy sinh

Để có kết quả chính xác. Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!
Chiều dài (cm):
Chiều rộng (cm):
Chiều cao (cm):
Độ dày đất nền (cm):
Độ dài ước tính của cá (cm):
Kết quả
- Thể tích bể của bạn:
-- (Lít) - -- (Gallon)
- Số lượng cá cần thả:
-- (Con)

ThuysinhvnAdmin