Đá Phan Thiết Cho Hồ Thuỷ Sinh

2836
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Đá Phan Thiết có hình dạng rất giống đá nham thạch, tuy nhiên nó có màu đen, kết cấu rất cứng và khó đập nhỏ.

CHI TIẾT SẢN PHẨM