Featured

Issue #2: What is ground flooring? How to create substrate in aquarium

Phần nền trong bể thủy sinh rất quan trọng, nó là phần dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng và phát triển. Hôm nay chúng...

Types of snails drop in the aquarium

Thế giới thủy sinh đa dạng với vô vàn chủng loại! Bổ sung một vài chú ốc bé bé xinh xinh như thế này...

How to grow and care Micranthemum sp ‘Montecarl-3

Là một trong những cây tiền cảnh đẹp và dễ trồng nhưng để chăm sóc nó luôn xanh mướt và không bị rêu hại...

Use pesticide to control harmful algae. Should or not?

Your planted aquarium is attacked by harmful algae? Hair Algae, Green Water, Green Spot, Green Dust Algae, Black Brush,…are some of the uninvited algae...