Giống cá phát sáng mới – Made in Viet Nam

1206
 Giống cá phát sáng mới – Made in Viet Nam
Theo thông tin chính thức từ VTV thì các phòng Lab ở Việt Nam đã bắt đầu tạo thành công giống cá phát sáng, Nuôi cấy gen từ loài cá sóc (Cá ruộng) ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Khả năng trong năm tới chúng ta sẽ có thể bổ sung vào danh sách các loài cá đẹp cho thủy sinh một vài giống cá phát sáng mới Người đăng: Thuysinhvn.org vào 6 Tháng 11 2016
Tag: Thủy sinh Việt Nam, Tổ chức sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện  
Comment!