Hạt Giống Cây Thủy Sinh (Trân Châu Ngọc Trai, Ngưu Mao Chiên, Cỏ Tình Yêu, Cỏ May Mắn) – Guppy Xanh