6540 - 12/01/2017, 2:42

Giống cá phát sáng mới – Made in Viet Nam

 Giống cá phát sáng mới – Made in Viet Nam

Theo thông tin chính thức từ VTV thì các phòng Lab ở Việt Nam đã bắt đầu tạo thành công giống cá phát sáng, Nuôi cấy gen từ loài cá sóc (Cá ruộng) ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Khả năng trong năm tới chúng ta sẽ có thể bổ sung vào danh sách các loài cá đẹp cho thủy sinh một vài giống cá phát sáng mới

Người đăng: Thuysinhvn.org vào 6 Tháng 11 2016

Tag: Thủy sinh Việt Nam, Trang trí sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện

 

ThuysinhvnAdmin

Bài viết liên quan