Nước Dinh Dưỡng Seachem Flourish Iron

3808
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Flourish Iron bổ xung sắt cho cây thủy sinh, Seachem Flourish Iron là một loại phân nước có hàm lượng sắt (Fe) cao 10.000 mg/L, chuyên dùng cho các cây thủy sinh lá đỏ. Flourish Iron bổ sung sắt gluconate có hàm lượng sắt cao (10.000 mg/L). Thực vật có thể dễ dàng lấy được nguồn gốc từ Flourish Iron bởi vì sắt sắt gluconate đã ở dạng sắt nên chúng không tiêu hao năng lượng. Mặc dù những gì các nhà sản xuất khác có thể thân mật, gluconate không có hại cho thực vật hoặc cá. Trong thực tế, gluconate màu là phù hợp hơn để cho ăn lá hơn là sắt-EDTA do liên kết sắt-gluconate tương đối yếu hơn so với liên kết sắt-EDTA. Ngoài ra, gluconate màu có thêm tiền thưởng là một nguồn carbon.

CHI TIẾT SẢN PHẨM