Nước Dinh Dưỡng Thuỷ Sinh Fertilizer Liquid

1946
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Fertilizer Liquid 2 ( FL2 ) Cung cấp dinh dưỡng dành cho cây ra rễ ổn định, kích thích cây phát triển chồi non và tăng cường màu sắc. Cách sử dụng: Đối với hồ 50 lít nước, ta dùng 1 pump (1 lần nhấn) và 3 ngày dùng 1 lần. *Lưu ý: Nên dùng FL2 cách Carbon Liquid khoảng 8 giờ

CHI TIẾT SẢN PHẨM