Phân lót nền thủy sinh ADA Power Sand Advance (size S-2L)

1338
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
ADA Power Sand Advance tăng cường hoạt động vi khuẩn của lớp nền, kích thích sự phát triển ổn định của cây thủy sinh và thực vật trong một thời gian dài.

CHI TIẾT SẢN PHẨM