Phân nền thủy sinh ADA Aqua Soil-Amazonia LIGHT

2760
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
- Phân nền thủy sinh ADA Aqua Soil-Amazonia LIGHT bổ sung để làm giàu chất dinh dưỡng, giúp thực vật thủy sinh phát triển tốt hơn. - Ngoài ra, đất tự nhiên giúp cho chất lượng nước phù hợp với cây thủy sinh và cá nhiệt đới, rất dễ duy trì hồ cá ở giai đoạn ban đầu.

CHI TIẾT SẢN PHẨM