Phân Nhét Ada Bottom Plus

1576
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Phân Nhét Ada Bottom Plus là dạng dinh dưỡng rắn dễ sử dụng cho hệ thống nền và sự phát triển của cây thủy sinh. Một số loại cây đặc biệt như trầu, tiêu thảo, trân châu... cần nhiều hơn dinh dưỡng từ lớp nền. ADA Bottom Plus là sản phẩm kế thừa của ADA Multi Bottom và Iron Bottom, tăng cường thêm dinh dưỡng nitrogen (N) và iron (Fe), những chất này thường thiếu hụt trong lớp nền thủy sinh hoặc sau một thời gian dài sử dụng. Đối với bể có sử dụng cốt nền Power Sand và phủ nền ADA Amazonia, khuyến khích chỉ sử dụng ADA Bottom Plus sau khoảng nửa năm đến 1 năm để bổ sung dinh dưỡng cho lớp nền.

CHI TIẾT SẢN PHẨM