Phân Nhét Tropica Nutrition Capsules

1486
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tropica – Nutrition Capsules là một chất bổ sung dinh dưỡng bổ sung – sử dụng nhíp để đặt viên nang vào sỏi, gần với rễ của cây giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng Đặc điểm nối bật: Chứa nitơ, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng vi mô. Các chất dinh dưỡng được giải phóng chậm khi cây cần chúng. Sử dụng cho cây thân, Cryptocoryne, Echinodorus, Vallisneria, v.v. – tất cả các cây có rễ cứng.

CHI TIẾT SẢN PHẨM