Cám Tảo

Tảo
95.000

Tên sản phẩm: Thức ăn chuyên dụng dành cho cá vàng, Cá chép

Loại thức ăn: Hạt nổi Size hạt 1,5mm và 3mm

Khối lượng: 200g và 500g

Mô tả: Là loại thức ăn chuyên dụng dành cho các loại cá vàng, cá chép như Ranchu, Yuanbao, Ngọc Trai, Oranda, Hạc Đĩnh Hồng, chép KOI … rất giàu tảo spirulina và nguồn dinh dưỡng khoa học nên cá sẽ phát triển màu sắc tươi sáng, hỗ trợ tăng đầu và cá lớn nhanh phát triển toàn diện.