Cây Thủy Sinh Huyết Tâm Lan Gân Trắng

Cây thủy sinh
15.000 12.000

Cây thủy sinh màu đỏ tiền cảnh.

Loại cây có màu sắc sặc sỡ và đẹp.

Dễ trồng, phát triển chậm và giúp giữ bố cục