Đá Cuội Thuỷ Sinh

Đá thủy sinh
15.000

Màu sắc: Nhiều màu

Bề mặt đá: Thô sơ tự nhiên, có bề nhám và mịn

Chất liệu đá: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên, bền, chất lượng đá tốt, bền lâu với thời gian