Đĩa Thủy sinh Tròn Đựng Thức Ăn Cho Cá

Phụ kiện thủy sinh
20.000 13.000

Vòng được làm bằng nhựa, cố định vào hồ bằng hít trong.

+Vòng có kích thước ( vuông ) = 10x10cm (chưa tính cán).

+Vòng có kích thước ( tròn ) = 7x7cm (chưa tính cán).

Công dụng:

Giúp giữ thức ăn dạng nổi trong vòng tránh lan trong hồ giúp cá tập trung ăn một vị trí để dễ quan sát cá và vệ sinh thức ăn dư thừa tránh gây ô nhiễm nguồn nước.