Dung Dịch Lorafer Green

Nước dinh dưỡng
30.000

Dung dịch Lorafer Green giúp cung cấp dinh dưỡng cho rong. Giúp rong xanh hơn và không bị rêu