Giá Thể Trồng Cây Thủy Sinh Thủy Mộc Napad New

Đất nền thủy sinh
2.500

GIÁ THỂ TRỒNG CÂY THỦY MỘC NAPAD NEW là giá thể mới của Thủy Mộc, kết dính từ các sạn sỏi suối nhỏ hoàn toàn trơ (không chứa dinh dưỡng) dùng để buộc hoặc dán các loại cây đặc biệt bám giá thể như dương xỉ, bucep, trầu bà… Thủy Mộc Napad New có thể bẻ nhỏ tùy vào nhu cầu sử dụng.