Lồng Dưỡng Cá

Phụ kiện thủy sinh
35.000 23.686

Lồng tách cá – dưỡng cá chất liệu bằng nhựa, dễ dàng tháo lắp, sử dụng tiện lợi dùng để tách riêng cá, ép cá, dưỡng cá đẻ.