Nhiệt kế thủy ngân dành cho bể cá cảnh

Dụng cụ đo lường
10.000

 

Nhiệt độ an toàn của cá cảnh là khoảng 28-30 độ C

Dải đo: 0-50 độ C

Có nút hút có thể dính lên mặt thành hồ kính bể cá