Nước cốt lá bàng nguyên chất – Cá khỏe tự nhiên

Nước dinh dưỡng
10.000 9.100

Công Dụng của lá bàng:

Cân bằng các yếu tố môi trường nuôi cá: pH, NH3

Giảm stress, chống nhát gái 😂

Chống sốc nước khi thay nước mới

Giúp cá nhả bọt nhiều hơn khi ép cá

Tạo giá thể cho cá con và tăng tỉ lệ sống

Giúp cá của bạn luôn được bảo vệ tốt nhất