Nước Dinh Dưỡng Thuỷ Sinh Fertilizer Liquid

Nước dinh dưỡng
50.000

Fertilizer Liquid 2 ( FL2 ) Cung cấp dinh dưỡng dành cho cây ra rễ ổn định, kích thích cây phát triển chồi non và tăng cường màu sắc.

Cách sử dụng: Đối với hồ 50 lít nước, ta dùng 1 pump (1 lần nhấn) và 3 ngày dùng 1 lần.

*Lưu ý: Nên dùng FL2 cách Carbon Liquid khoảng 8 giờ