Phân nền GEX XANH nhật bản cho hồ cá thủy sinh – 2kg

Phân nền
125.000

Hạt phân có màu nâu đen.
Giàu chất dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt.
Thích hợp cho tất cả các loại cây thủy sinh và cá.
Ổn định độ PH trong nước.
Thời gian làm trong nước nhanh ( độ khoảng 1 – 3 giờ sau khi setup hồ ).
Bổ sung Phosphate; Sulfate giúp rễ cây phát triển khỏe mạnh.
Phân nền GEX xanh không cần rửa trước khi sử dụng.