Phân nền thủy sinh ADA Aqua Soil-Amazonia LIGHT

Phân nền
120.000

– Phân nền thủy sinh ADA Aqua Soil-Amazonia LIGHT bổ sung để làm giàu chất dinh dưỡng, giúp thực vật thủy sinh phát triển tốt hơn.

– Ngoài ra, đất tự nhiên giúp cho chất lượng nước phù hợp với cây thủy sinh và cá nhiệt đới, rất dễ duy trì hồ cá ở giai đoạn ban đầu.