Phân Nhét Nuphar Gốc Nhả Dưỡng Chậm Cho Bể Thuỷ Sinh

Phân nhét
50.000

Phân Nhét Nuphar – Phân nhét gốc nhả dưỡng chậm cho bể thuỷ sinh

  • Sản xuất: NUPHAR-VN
  • Quy cách: viên dạng nén

Một số cây thuộc dạng cây bụi lâu năm như cỏ nhật, súng xác pháo, xà lách, tiêu thảo, biệt liên. trầu ruby..v…v… thường là những cây hút dinh dưỡng khá mạnh, phân nhét bổ sung lượng đạm hữu cơ nhiều hơn gấp 4 lần so với các loại phân nhét thông thường và thêm các trung vi lượng, đặc biệt là Phospho, Fe2+ ..v…v… giúp rễ cây hấp thụ nhanh chóng và dễ dàng.