Rêu Mini Taiwan

Rêu thuỷ sinh
35.000

Đặc điểm:

– Tên khoa học : Taxiphyllum alternans

– Xuất sứ : Khu vực Đông Á

– Vị trí trồng : trên giá thể đá , lũa thủy sinh

– Mức độ : dễ

– Tăng trưởng : chậm

– Nhu cầu ánh sáng : từ thấp lên cao

– Nhiệt độ : 12 – 28 độ C

– pH : 5.5 – 7.5

Rêu Mini Taiwan là một trong những loại rêu thủy sinh đẹp được ưa chuộng tại Việt Nam, người ta thường buộc rêu lên các cây bon sai, chúng sẽ bung tán rất đẹp sau một thời gian chăm sóc.