Rêu thủy sinh Pelia lá nước

Cây thủy sinh
30.000

Là loại rêu ưa nhiệt độ mát. Càng mát lạnh thì rêu càng xanh

Nhiệt độ tối đa: 27 đến 28 độ

Chú ý : khi vận chuyển lá có thể hơi bị vàng hơn hình chụp. Mọi người về dưỡng vài hôm là ok nhé vì rêu là loại sống rất dai, dù có xay nát chúng vẫn sống bình thường