Rêu Weeping Sing

Rêu thuỷ sinh
55.000 45.000

Thông thường cái loài cây thủy sinh hoặc rêu thủy sinh đều có xu hướng mộc hướng lên mặt nước, tuy nhiên với loài rêu Weeping thì lại mộc rủ xuống và xòe ra. Chính vì đặc tính rủ xuống và xòe ra như vậy nên rêu Weeping mang một vẻ đẹp riêng rất cuốn hút người chơi thủy sinh. Dù là người chơi hồ thủy sinh lâu năm thì cũng đều muốn sở hữu rêu Weeping này.

  • Xuất xứ: Châu Á
  • Vị trí trồng: Trên giá thể, lũa, đá
  • Mức độ trồng: Trung bình
  • Tăng trưởng: Trung bình
  • Nhu cầu ánh sáng: Thấp đến trung bình
  • Nhiệt độ: Dưới 28 độ
  • Dinh dưỡng: Thấp
  • CO2: Có
  • pH : 5.0 – 8.0