Tảo Lá

Tảo
45.000

Dành cho cá ăn cỏ biển và nước ngọt hàng ngày, có chế độ ăn dựa trên tảo và cá ăn tạp – như một loại thức ăn bổ sung.