Vi Sinh EM Gốc (EM1)

Chế phẩm vi sinh
75.000

Chế phẩm vi sinh EM1 EM1 là tập hợp các chủng vi sinh vật có ích (vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm mốc,..) sống cộng sinh trong cùng môi trường, tác động tương hỗ nhau để tăng hiệu quả hoạt động.

Do vậy, chế phẩm EM1 của hãng EMRO được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

  • Giúp cải tạo đất, ủ phân hữu cơ, phân sinh học,..trong nông nghiệp
  • Xử lý môi trường, chất thải trong chăn nuôi,…
  • Xử lý môi trường ao nuôi tôm, cá,…
  • Ngành môi trường: khử mùi hôi, phân hủy rác thải,…