Vi Sinh EMZEO

Chế phẩm vi sinh
29.900 24.500

Thành phần:

  • Emzeo là chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu dạng bột (Chế phẩm EM), là hỗn hợp các vi sinh vật thuộc các chi: Bacillus sp, Saccharomyces sp. (nấm men), Lactobacillus sp., Actinomyces có khả năng phân giải mạnh cellulose, tinh bột, kitin, protein, khủ mùi hôi thối, đồng thời sinh ra các hoạt chất có lợi cho môi trường.
  • Vi sinh vật tổng số > 108 CFU/g.
  • Chất mang: bột cám gạo, bột đậu.
  • Có khả năng sinh chất kích thích sinh trưởng thực vật, sinh chất kháng sinh, chuyển hóa lân khó tiêu thành dễ tiêu và xử lý nước thải.