8814 - 08/12/2017, 10:57

Sơ đồ hệ thống hoàn chỉnh cho một bể thủy sinh

Sơ đồ hệ thống hoàn chỉnh cho một bể thủy sinh

Chú thích:

(1): Hệ thống mạch điện thông minh dành cho bể thủy sinh.
(Xem chi tiết cách làm hệ thống điện tại đây)

(2): Đèn thủy sinh
(Bạn có thể xem thêm cách chọn các loại đèn tại đây)

(3): Hệ thống cung cấp khí Co2 cho bể

(2) và (3) được nối đồng bộ với nhau cùng 1 timer. Để khi đèn sáng thì đồng thời CO2 mở giúp cho quá trình quang hợp của cây được hiệu quả

(4): Hệ thống lọc cho bể thủy sinh.
(Bạn có thể tham khảo chi tiết hệ thống lọc cho bể thủy sinh tại đây)

(5): Đầu nước vào hệ thống lọc

(6): Đầu ra hệ thống lọc

(7): Sục khí cung cấp CO2 cho bể khi tắt đèn.

(8): Thiết bị điện phân nước twinstar.

(9): Hệ thống làm mát cho bể thủy sinh – Chiller.

ThuysinhvnAdmin

Bài viết liên quan