Sơ đồ hệ thống hoàn chỉnh cho một bể thủy sinh

6866
Sơ đồ hệ thống hoàn chỉnh cho một bể thủy sinh Chú thích: (1): Hệ thống mạch điện thông minh dành cho bể thủy sinh. (Xem chi tiết cách làm hệ thống điện tại đây) (2): Đèn thủy sinh (Bạn có thể xem thêm cách chọn các loại đèn tại đây) (3): Hệ thống cung cấp khí Co2 cho bể (2) và (3) được nối đồng bộ với nhau cùng 1 timer. Để khi đèn sáng thì đồng thời CO2 mở giúp cho quá trình quang hợp của cây được hiệu quả (4): Hệ thống lọc cho bể thủy sinh. (Bạn có thể tham khảo chi tiết hệ thống lọc cho bể thủy sinh tại đây) (5): Đầu nước vào hệ thống lọc (6): Đầu ra hệ thống lọc (7): Sục khí cung cấp CO2 cho bể khi tắt đèn. (8): Thiết bị điện phân nước twinstar. (9): Hệ thống làm mát cho bể thủy sinh – Chiller.
Comment!