Cách phân biệt nền ADA thật và giả

Tản mạng trên các diễn đàn và các fanpage facebook. Chúng tôi phát hiện ra hiện nay phân nền dùng trong thủy sinh ADA của Nhật hiện đang có dấu hiệu bị làm giả, mà thèn làm giả ở đây không hề xa là thằng hàng xóm “thân yêu” của chúng ta là Trung Quốc.