Nhiệt độ trong bể thủy sinh quan trọng như thế nào?

Lúc mới bắt đầu chơi thủy sinh dường như chúng ta không quan tâm lắm về nhiệt độ hoặc có chăng là xem nó như một thứ phụ hoặc như bạn mình để chiếc nhiệt kế vào cho đẹp và chuyên nghiệp hơn tí mà thôi nhưng chả hiểu nhiệt độ có tầm quan trọng… Continue reading Nhiệt độ trong bể thủy sinh quan trọng như thế nào?