Đánh giá về các loại đèn có trên thị trường hiện nay

Ánh sáng là một điều khiện ngoài quan trọng trong việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng cũng như vật nuôi của bể thủy sinh. Bài viết này chúng tôi xin được đánh giá những loại đèn phổ biến trên thị trường hiện nay: