Tảo Lá

768
(1)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Dành cho cá ăn cỏ biển và nước ngọt hàng ngày, có chế độ ăn dựa trên tảo và cá ăn tạp - như một loại thức ăn bổ sung.

CHI TIẾT SẢN PHẨM