1312 - 19/07/2021, 1:31

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

1: Ốc Sulawesi

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

2. Ốc Táo

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

3. Ốc Nerita gai (Loại này dùng để lau kính tương đối tốt)

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

4. Tracked Nerita

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

5. zebra nerita

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

6. Ốc helena (Dùng để trị ốc hại)

Các loại ốc thả trong bể thuỷ sinh

Website sẽ tiếp tục cập nhật thêm các loài ốc có thể thả trong bể thủy sinh, các bạn tiếp tục theo dõi nhé!…

ThuysinhvnAdmin