4914 - 19/08/2016, 2:09

Danh mục các loài cây thủy sinh

I. Cây tiền cảnh
Ngưu mao chiên
Cỏ đỏ
Cây Đàn thảo
Cỏ Nhật
Cây rau thơm
Cây rau răm
Trân châu ngọc trai
Trân châu nhật
Trân châu cu ba
Cây dùi trống
Tiêu thảo Flamingo
II. Cây trung cảnh
Cây tonia
La Hán
Sunset
Huyết tâm lan
Lệ nhi
Dương xỉ
Rau Má Nhật
Rong đuôi chồn
Liêu răng cưa
Rau má sừng hưu
Trang chuối
Súng xác pháo
Hồng ba tiêu
Cây Hồng Liễu thủy sinh
Tràu bà lùn
Rau Má Hương
Diệp hồng tài lá hẹp
III. Cây hậu cảnh
Cây hẹ thẳng
Thủy cúc
Vảy ốc xanh
Vảy ốc đỏ
Hẹ xoắn
Rong xương cá
Thanh hồ điệp

ThuysinhvnAdmin