Danh mục các loài cây thủy sinh

I. CÂY TIỀN CẢNH
II. CÂY TRUNG CẢNH
III. CÂY HẬU CẢNH