1032 - 21/08/2016, 3:45

Mẫu bể và thông số

Mẫu bể và thông số

Bể số 1: Silent Awakening

Kích thước 120 x 60 x 45 cm (47 x 24 x 18 in)
Thể tích 324L (86 gallons)
Ánh sáng 10 đèn T5 JBL 54W
Lọc 2x Eheim profissionais 3 2073 1x Eheim Ecco 2236
Thông tin thêm thay nước 30%  khoảng 2 lần 1 tuần bổ sung thêm Fertilization Seachen 2x (15 N 25 P 15 K 20 T 10 I 25 Excel) trong 1 tuần / Prime / Stability / ECA / Green Gain / Phyton-Git

Mẫu bể và thông số

Bể số 2: Faith

Kích thước 120 x 60 x 45 cm (47 x 24 x 18 in)
Thể tích 324L (86 gallons)
Hình nền
Ánh sáng 10x T5-HO JBL 54w – 540w total.
Lọc 2x Eheim Classic 2215 + 2x Eheim Classic 2217 – ADA Bio Rio
Thông tin thêm Nền toàn bộ dùng của ADA kèm thêm bộ phân nước của ADA, thay nước 1/3 trong vòng 1 tuần

Mẫu bể và thông số

Bể số 3: 神奇的世界

Kích thước 180 x 60 x 60 cm (71 x 24 x 24 in)
Thể tích 648L (171 gallons)
Phông nền không
Lighting 4 đèn halogen 150W
Filtration Lọc thùng ADA

Mẫu bể và thông số

Bể số 4: The Fallen Tree

Kích thước 120 x 60 x 45 cm (47 x 24 x 18 in)
Thể  tích 324L (86 gallons)
Background không
Đèn LED 150w (10w x15) + Led Aquatic Light (HID 14x2w)
Lọc Eheim 2217 x 2
Thông tin thêm  Ảnh được chụp bởi điện thoại LG G3

ThuysinhvnAdmin