Top 7 IALPC 2016

780
Top 7 IAPLC 2016
Top 7 IAPLC 2016 – Sáng tạo đúng là không có giới hạn! Những bể đạt giải mang đậm tính nghệ thuật và sự sáng tạo vô tận trong đó! chúc mừng anh Fukada đã là quán quân liên tiếp trong 2 mùa 2016 và 2015 Link youtube: https://youtu.be/YH2epJwelHw Người đăng: Thuysinhvn.org vào 1 tháng 10 2016
Tag: Thủy sinh Việt Nam, Tổ chức sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện
Comment!