1897 - 01/10/2016, 8:27

Top 7 IALPC 2016

Top 7 IAPLC 2016

Top 7 IAPLC 2016
– Sáng tạo đúng là không có giới hạn! Những bể đạt giải mang đậm tính nghệ thuật và sự sáng tạo vô tận trong đó! chúc mừng anh Fukada đã là quán quân liên tiếp trong 2 mùa 2016 và 2015

Link youtube: https://youtu.be/YH2epJwelHw

Người đăng: Thuysinhvn.org vào 1 tháng 10 2016

Tag: Thủy sinh Việt Nam, Trang trí sự kiện, Công ty tổ chức sự kiện

ThuysinhvnAdmin

Bài viết liên quan