Vật Liệu Lọc EHEIM Substrat Pro

Lọc thủy sinh
360.000

Tác Dụng Sản Phẩm:

– Vật Liệu Lọc EHEIM Substrat Pro là vật liệu lọc chuyên khử cá chất độc trong nước như nitrit, nitrat,amoniac….

– Giúp môi trường nước trong sạch ổn định và phòng chống hạn chế các bệnh ở cá.

Vật Liệu Lọc EHEIM Substrat Pro là 1 trong những vật liệu lọc tối ưu hàng đầu thế giới, phù hợp cho cả bể cá nước mặn và nước ngọt, có thể vệ sinh và tái sử dụng.