1722 - 21/07/2021, 2:30

Tính lượng CO2 cần cung cấp cho bể

Để có kết quả chính xác. Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!
Chiều dài (cm):
Chiều rộng (cm):
Chiều cao (cm):
pH (mặt định là 7):
dKH (mặt định là 5):
Kết quả
- Thể tích bể của bạn:
-- (Lít) - -- (Gallon)
- Nồng độ CO2 cần cung cấp:
-- ( mg/L (ppm))
- Số giọt CO2 hòa tan hoàn toàn:
Từ -- đến -- giọt/giây (bps)

Nồng độ CO2 hòa tan tiêu chuẩn là: 15mg/L – đối với bể ít cây. 25mg/L – đối với bể cây tương đối. 35mg/L – đối với cây nhiều. Độ pH (từ 0-14) tiêu chuẩn cho nước là 7. Độ cứng GH tiêu chuẩn từ 3-8, giá trị khuyến nghị 5: Nồng độ hòa tan CO2 tiêu chuẩn = 12.839 * dHK * 10^(6.37-pH) (mg/L)

ThuysinhvnAdmin