Phân Nhét Cao Cấp Neo Plant Tab

Phân nhét
100.000
  • NEO Plant Tab là phân bón đất nền cho hồ thủy sinh.
  • Sử dụng trong trường hợp thiếu chất dinh dưỡng.
  • Đảm bảo cây tăng trưởng tốt.
  • Việc sử dụng nó phải được điều chỉnh phù hợp với từng hồ cá.